Refereerbijeenkomsten

Verschillende instellingen slaan samen met Accare de handen ineen om behandelaars, docenten, beleidsmakers en leidinggevenden werkzaam in de zorg voor jeugd, meerdere malen per jaar, op diverse locaties een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden. Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden.

De refereerbijeenkomsten worden op verschillende data en plaatsen aangeboden:

Maillijst

Wilt u aankondigingen ontvangen van de bijeenkomsten? U kunt zich inschrijven op de maillijst via deze link

Regels en uitgangspunten

De refereerbijeenkomsten worden u gratis en met veel plezier aangeboden. Om de organisatie, kosten en veiligheid in de hand te houden, gelden er een aantal uitgangspunten:

  • Voor iedere bijeenkomst dient tijdig ingeschreven te worden, ook voor het volgen via de livestream
  • Belangstellenden die geen toegansbewijs kunnen tonen, kunnen niet deelnemen
  • Let bij het invullen van het formulier op de juistheid van het e-mailadres, we vragen het ter controle 2x in te vullen; doe dit niet via kopiëren+plakken
  • Let bij het invullen van het formulier op dat de naam overeenkomt met de naam waarmee u bekend bent bij de vereniging waar u punten voor wilt ontvangen
  • Als u het inschrijfformulier heeft verzonden ontvangt u direct een bevestiging van inschrijving op het scherm én op het opgegeven e-mailadres. Controleer dit goed. Ontvangt u de mail niet, dan zult u ook het toegangsbewijs niet ontvangen
  • We vragen deelnemers op tijd te komen, zodat om 18.00 uur gestart kan worden. Een kwartier na de start van de bijeenkomst sluiten de deuren en kan niet meer deelgenomen worden
  • De kosten worden gedragen door de organiserende instellingen; op basis van de begroting kan een vastgesteld aantal mensen deelnemen

Keuze en invulling programma

De refereercommissies van Assen en Zwolle geven invulling aan de refereerbijeenkomsten. Een of twee commissieleden nemen een bijeenkomst voor hun rekening en stellen met grote zorgvuldigheid het programma samen en laten dat door de refereercommissie inhoudelijk beoordelen. Leidend in de onderwerpkeuze is evidence based practice en hierbij worden de beste sprekers gezocht.

We weten dat voor ieder onderwerp vaak meerdere experts te vinden zijn, ook vaak binnen de organiserende instellingen. Het laten spreken van eigen experts is echter geen criterium. Het mogelijk maken van kennisdelen, collega’s ontmoeten en accreditatiepunten verdienen in een prettige omgeving staan centraal. De bijeenkomsten zijn niet bedoeld om reclame te maken voor de eigen instelling.