Training MASTR-protocol

In de training wordt aandacht besteed aan kennis over trauma en de rol van gedragsproblemen daarbij. Na literatuurstudie door de deelnemer wordt de kennis getoetst en vindt verdieping plaats door presentaties van de trainers. Vervolgens worden de diverse aspecten van een gefaseerde behandeling doorgenomen en geoefend, bijvoorbeeld: veiligheid en perspectief bieden, motivatietechnieken, afnemen van een traumageschiedenis, oefenen van een ‘toekomstfilm’. 

Naast het MASTR-protocol worden nog andere protocollen behandeld en deelnemers leren deze zelfstandig toe te passen. 

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om:

  • Aan cliënten uit te leggen hoe verlies- en trauma-ervaringen uit het verleden kunnen leiden tot probleemgedrag of andere symptomen in het heden
  • Een systematisch en volledig behandelplan op te stellen voor traumabehandeling
  • Een  trauma(deel)behandeling uit te voeren

Voor wie

Deze training is bedoeld voor professionals in de jeugdhulp, zoals orthopedagogen en psychologen. Voor deelname aan deze training is kennis van de cognitieve gedragstherapie gewenst.

Door wie

  • Caroline Ploeg is geregistreerd als orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut VGCt , mindfulnesstrainer en EMDR-therapeut practitioner
  • Femy Wanders-Mulder is geregistreerd als klinisch psycholoog, psychotherapeut en EMDR-therapeut 
  • Denise Stelling is geregistreerd als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut i.o. (VGCT) en EMDR practioner i.o. (VEN)

Inschrijven

Deelname aan deze training kost € 595,-. Bij deze prijs zijn inbegrepen: koffie/thee, lunch en certificaat.
De training duurt 2,5 dag; 2 dagen aaneengesloten (9.30 - 16.30 uur) en een dagdeel (9.30 - 13.30 uur) twee weken later.

Training 2020

Nog niet bekend. Interesse kan kenbaar gemaakt worden via dit formulier

Je schrijft je in via onze online leeromgeving. Daarvoor moet je eerst, eenmalig, een account aanmaken.

Literatuur

Deelnemers moeten beschikken over het boek Behandeling van gedragsproblemen, een trauma-georiënteerde benadering van Ricky Greenwald (ISBN:978 94 014 0652 9) en het voorafgaand gelezen hebben.

Praktisch

Deze training is geaccrediteerd door: NIP/NVO, NVvP, SKJ en VEN.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen.

Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid

Contact

Meer weten over deze scholing? Mail naar Accare Opleidingen of bel naar 0592-857064.

De Algemene voorwaarden zijn op deze training van toepassing.