Teamtraining FACT-Jeugd

FACT-Jeugd is een organisatiemodel voor zorg aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen, die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Het gaat om kinderen en jongeren met problemen op meerdere levensgebieden. Naast de psychische problemen is er veelal sprake van een ontwrichte gezinssituatie en problemen met school of dagbesteding. Er kan tevens sprake zijn van verslavingsproblematiek of jongeren kunnen in aanraking komen met het criminele circuit. Vaak wordt tijdens het behandeltraject helder dat ook één of beide ouders kampen met psychische problemen of financiële zorgen. Het gaat regelmatig om jongeren in gezinnen waar meerdere hulporganisaties bij betrokken zijn, waarbij het uithoudingsvermogen vraagt om echt contact te maken met het gezin en om de hulpverlening van verschillende organisaties op elkaar af te stemmen.

Training

Accare biedt een scholingstraject voor startende FACT-Jeugd teams. In dit traject wordt voorzien in het aanbrengen van een gemeenschappelijk denk- en handelingskader, het bekend worden met de modelbeschrijving FACT-Jeugd, het opzetten van structureel teamoverleg en werkwijze, het gericht raken op het stabiliseren van ontregeling, diagnostiek, behandeling en rehabilitatie van jongeren.

De scholing is zowel gericht op het uitbreiden en versterken van de kennis en de vaardigheden van het team en de teamleden als op teamvorming en samenwerking. 

De training bestaat uit 4 modules van elk ongeveer een dagdeel:

  • Module Visie (Wat is FACT?)
  • Module Praktisch (Hoe maak je als team de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk?)
  • Module Teambouw (Wie zijn de FACT Jeugd teamleden?)
  • Module Zandloper (Wat doe je als professionals in iedere fase?)

De training kan in overleg uitgebreid worden met modules over specifieke aanvullende onderwerpen.

Voor wie

Startende FACT-Jeugd teams, of teams waarin veel wisselingen zijn geweest.

Inschrijven

Inschrijven kan per team via dit formulier.

We nemen dan contact op voor de verdere planning en afstemming.

Praktisch

Accreditatie wordt aangevraagd op basis van de inschrijvingen.

Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid en actieve deelname.

Contact

Meer weten over deze scholing? Mail naar Accare Opleidingen of bel naar 0592-857064.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training.