In m'n SAS

In m’n SAS staat voor Interventie Sociaal Adaptieve Skills en is een groepsbehandeling gericht op het vergroten van het sociaal competentievermogen van kinderen met een licht verstandelijke beperking (in combinatie met psychiatrische problematiek).

Op basis van practice based evidence is binnen Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie een sociale vaardigheidstraining ontwikkeld voor kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). In het project Sociaal aan het Stuur is door Accare en de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling orthopedagogiek, deze behandeling verder onderbouwd aan de hand van (inter-)nationale wetenschappelijke literatuur en de Richtlijn Effectieve Interventies LVB. Deze wetenschappelijke inzichten zijn vervolgens gecombineerd met feedback van kinderen, ouders en behandelaren.

Handboek In m'n SAS

Dit heeft geresulteerd in het handboek In m’n SAS. Het handboek is beschikbaar en gratis te downloaden. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via dit formulier, u ontvangt dan een inlogcode en instructie waar het boek kan worden gedownload.