Training diagnosticeren van trauma m.b.v. DITS-LVB

Het is bekend dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking ((L)VB) een relatief groot risico lopen om in hun leven geconfronteerd te worden met schokkende gebeurtenissen, zoals akelige medische onderzoeken of behandelingen, seksueel misbruik en geweld. Langdurige posttraumatische stressklachten kunnen daar het gevolg van zijn. Ook herhaaldelijke faal- en verlieservaringen kunnen hun sporen nalaten. We weten inmiddels ook dat een (L)VB een risicofactor is voor het ontwikkelen van trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Desondanks blijven posttraumatische stressklachten bij jeugdigen en volwassenen met een (L)VB relatief vaak onopgemerkt. Emotionele problemen en gedragsproblemen worden helaas nog te vaak toegeschreven aan de (L)VB zelf. Het gevolg is dat de posttraumatische stressklachten onbehandeld blijven.

Training

De afgelopen jaren is het Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren (DITS)-LVB ontwikkeld om de traumaklachten in kaart te brengen bij de doelgroep (Mevissen, 2018). De DITS-LVB is een voor de doelgroep gevalideerd instrument. Er is een kindversie, ouderversie en een versie voor volwassenen beschikbaar. Het interview is ook bruikbaar voor personen bij wie de communicatie om andere redenen moeizaam verloopt zoals mensen met een autismespectrumstoornis. In deze cursus van 2 dagdelen leert u dit instrument op een betrouwbare wijze af te nemen.

Leerdoelen:

  • Bijdragen aan het tijdig signaleren van symptomen van posttraumatische stressklachten bij kinderen en volwassenen (met een (lichte, matige of ernstige) verstandelijke beperking)
  • De diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) kunnen stellen met behulp van het instrument Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren – Licht Verstandelijke Beperking (DITS-LVB)
  • De effecten van behandeling kunnen meten m.b.v. de DITS-LVB
  • De informatie uit de DITS-LVB kunnen weergeven in verslaglegging
  • De informatie uit de DITS-LVB gebruiken als start van een behandeling
  • Bijdragen aan het tijdig (laten) behandelen van posttraumatische stressklachten bij deze doelgroep

Voor wie

De training is bedoeld voor diagnostici en behandelaars op (post-) academisch niveau die het diagnostisch interview DITS-LVB willen kunnen afnemen. Deelnemers moeten voor aanvang van de cursus voldoende bekend zijn met de criteria van PTSS, specifiek het A-criterium. Deelnemers moeten een afname van de DITS-LVB gedaan hebben die zij meenemen.

Inschrijven

Deelname kost € 245,- per persoon.

Data: 28 oktober en 25 november 2020
Tijden: 9.00 - 13.00 uur
Locatie: online 
Trainers: Marjolein Evers en Stephanie Loman

Inschrijven

Praktisch

Accreditatie is toegekend door NIP/NVO (en dus SKJ) (5,5 punten) en VEN (6 punten).
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen.

Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid en het meenemen van filmmateriaal.

Contact

Meer weten over deze scholing? Mail naar Accare Opleidingen of bel naar 0592-857064.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training.