DITS-LVB

DITS-LVB staat voor Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-Licht Verstandelijke Beperking. Het is een klinisch interview waarmee een posttraumatische stress stoornis (PTSS) kan worden gediagnostiseerd bij mensen met een licht verstandelijke beperking vanaf de leeftijd van 6 jaar volgens de criteria van de DSM-5.

De DITS-LVB kent een versie voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar, een ouderversie en een versie voor volwassenen. Elke versie bestaat uit een sectie waarin potentieel traumatische gebeurtenissen en andere ingrijpende levensgebeurtenissen worden uitgevraagd en een sectie waarin wordt gevraagd naar klachten (symptomen) die hierdoor zijn ontstaan. Tot slot wordt vastgesteld in welke mate het dagelijks functioneren van de persoon door de meegemaakte gebeurtenissen wordt belemmerd: de interferentiescore.
Als naar aanleiding van de uitkomsten op de DITS-LVB een traumabehandeling wordt geadviseerd kan de tijdlijn, als zichtbaar resultaat van de afname van de gebeurtenissensectie, als basis voor een behandeling dienen.

Training DITS-LVB

Om de DITS-LVB goed te leren afnemen, raden wij aan de training Diagnosticeren van trauma m.b.v. DITS-LVB te volgen. Meer informatie over de training vindt u hier.

Download documenten

De DITS-LVB is bedoeld voor hulpverleners met een diagnostische bevoegdheid en kennis van psychopathologie. Alle documenten zijn beschikbaar en gratis te downloaden. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via dit formulier, u ontvangt dan een inlogcode en instructie waar de documenten kunnen worden gedownload.