Supervisorencursus CGT

Er wordt een supervisoren cursus CGT / VGCt gegeven binnen Accare. In de cursus wordt een fundament aangebracht om supervisie verantwoord te kunnen realiseren:

 • Je krijgt oog voor de diverse opvattingen m.b.t. supervisie
 • Je leert hoe CGT-supervisie zich (wellicht) kenmerkt te midden van diverse opvattingen
 • Je gaat beseffen dat supervisie gerealiseerd wordt in een beïnvloedende context
 • Je leert om in dialoog te komen tot een supervisiecontract
 • Je leert supervisiezittingen structureren
 • Je leert om een startniveau van een supervisant vast te stellen
 • Je zult supervisie-interventies bewust leren kiezen
 • Je krijgt oog voor- en vaardigheid in de hantering van verwikkelingen in de werkrelatie
 • Je gaat de contouren zien van je eigen ontwikkelingsplan als supervisor

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor Cognitief gedragstherapeuten die

 • Tenminste drie jaar geregistreerd zijn als cognitief gedragstherapeut, en die
 • Een BIG-registratie hebben als arts, psychiater, psychotherapeut, gz-psycholoog of klinisch (neuro) psycholoog.

Deze cursus is dus een noodzakelijke voorwaarde om als VGCt-supervisor te kunnen fungeren.

Om uiteindelijk als supervisor VGCt werkzaam te kunnen zijn, zijn de verdere vereisten:

 • In de afgelopen herregistratietermijn als cognitief gedragstherapeut hebben voldaan aan de werkervaringseis (VGCt-reglement)
 • In de afgelopen herregistratietermijn als cognitief gedragstherapeut 30 nascholings-punten hebben behaald.

Inschrijven

Deelname kost € 995,- per persoon (voor externe deelnemers). Dit bedrag is inclusief lunch en materiaal dat tijdens de training gebruikt wordt.

Praktisch

Accreditatie wordt aangevraagd bij: FGzPt en VGCt.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen.

Contact

Meer weten over deze scholing? Mail naar Accare Opleidingen of bel naar 0592-857064.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond de CGT, laat uw contactgegevens dan achter op de maillijst.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training.