Cursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker

De Cognitief Gedragstherapeutisch Werker wordt getraind om gedragstherapeutische interventies kundig te verrichten onder eindverantwoordelijkheid van een gedragstherapeut.

Gedurende 9 bijeenkomsten komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:

  • De cognitief gedragstherapeutische denk- en werkwijze en het gedragstherapeutisch proces, functie en betekenisanalyse, holistische theorie
  • Mediatietherapie, met aandacht voor ASS en ADHD
  • Behandeling van angststoornissen, stemmingsstoornissen, trauma en emotieregulatiestoornissen bij kinderen en jeugdigen
  • Schematherapeutische technieken bij kinderen en jeugdigen
  • A-specifieke factoren en de therapeutische context

Tijdens de cursusdagen zal vooral veel geoefend worden met vaardigheden en het toepassen van  (cognitief) gedragstherapeutische technieken. Zoveel mogelijk (leer)theoretisch verantwoord en evidence based werken staan centraal.

Voor wie

Binnen de GGZ werkzame collega’s met een op de GGZ of GZ gerichte vooropleiding op minimaal HBO-niveau, zoals SPH, MWD of Verpleegkunde.

Middels de cursus Cognitief gedragstherapeutisch werker wordt de minimaal noodzakelijke theoretische en praktische basis gelegd om (daarna) gedragstherapeutische activiteiten te kunnen verrichten onder supervisie van een Cognitief gedragstherapeut. Minimaal 40 uren supervisie zijn nodig, inclusief beoordelingsmomenten, om vervolgens de registratie in het HBO-register Cognitief gedragstherapeutisch werker aan te kunnen vragen bij de VGCt. Alleen het volgen van de cursus leidt dus niet tot een verantwoorde uitoefening van therapeutische activiteiten en leidt niet tot registratie. Na registratie krijgt de Cognitief gedragstherapeutisch werker minimaal maandelijks werkbegeleiding van een Cognitief gedragstherapeut.

Door wie

De Cursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Klaas Molenkamp, Klinisch psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut/supervisor VGCt. Klaas Molenkamp is tevens hoofddocent van de cursus. Mogelijke mededocenten zijn:

  • Laura van der Weg, GZ-psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut VGCt
  • Eelje Dijk, GZ-psycholoog/GIOS en Cognitief Gedragstherapeut VGCt
  • Pijke Dijkema, vaktherapeut/PMT en Cognitief Gedragstherapeutisch werker VGCt
  • Leonie van Ginkel, GZ-psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut/supervisor VGCt

Inschrijven

De deelnemersprijs in 2020 is € 1895,-, dit is inclusief digitaal lesmateriaal, koffie/thee, lunch en certificaat. Exclusief het aan te schaffen boek. 

Training 2020

In januari '20 is een cursus gestart. De training met start najaar '20 wordt binnenkort bekend gemaakt. 

Naast de 9 cursusdagen zijn er minstens 50 uren nodig voor literatuurstudie en circa 12 uren voor praktische opdrachten.

Geïnformeerd worden over de planning na 2020? dit kan kenbaar gemaakt worden via het interesseformulier. U ontvangt dan de planning zodra deze bekend is. 

Literatuur

Aangeschaft dient te worden:
Heycop ten Ham, B., Vos, B. de, Hulsbergen, M. (2012): Praktijkboek Gedragstherapie - deel 1, Handboek voor gedragstherapeutisch werkers. Amsterdam, Boom. ISBN 9789461051707.
Overige literatuur wordt digitaal aangeboden.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd door SKJ en VGCt.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen.

100% aanwezigheid is vereist (conform de eisen van de VGCt). De literatuur wordt in gedeelten (per bijeenkomst) getoetst. Ook zal er aandacht zijn voor praktische opdrachten.
Het VGCt-erkend certificaat wordt ontvangen na succesvolle afronding van deze cursus, mits de deelnemer werkzaam is binnen de GGZ en aan de vooropleidingseisen voldoet. Als een deelnemer uiteindelijk ook ingeschreven wil worden in het VGCt-Register Gedragstherapeutisch Medewerker, dient deze na succesvol afronden van de cursus nog 40 uur supervisie te volgen bij een binnen de eigen instelling werkzame gedragstherapeut die is geregistreerd bij de VGCt.

Contact

Meer weten over deze scholing? Mail naar accare-opleidingen@accare.nl of laat uw contactgegevens achter op de maillijst.

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze cursus. Aanvullende voorwaarde voor deelnemende Accare medewerkers is dat supervisie bij aanvang van de cursus binnen de regio door de manager in overleg met Klaas Molenkamp, is geregeld.