BPTG training Face 2 Face

Behavioral Parent Training Groningen - voor kinderen met ASS of ADHD en gedragsproblemen

Een van de manieren om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen is door ouders een aantal gedragstherapeutische vaardigheden te leren, waarmee ze lastig gedrag van hun kind kunnen verminderen en gewenst gedrag kunnen uitbreiden. Accare heeft een oudertraining ontwikkeld, de ‘Behavioral Parent Training Groningen’ (BPTG). BPTG kan individueel en in een groep gegeven worden en is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Training

In deze 2-daagse training wordt de Individuele versie van BPTG behandeld. Tijdens de training staat het oefenen met dit protocol centraal, de theorie komt slechts kort aan bod. Gedegen kennis over ADHD en ASS wordt als bekend verondersteld.

Er wordt in de training veel geoefend door middel van rollenspellen. Alle deelnemers hebben hier een actieve rol in. Vooraf ontvangen de deelnemers informatie over welke rollenspelen ze wanneer gaan doen, inclusief benodigde rolinformatie. Bij de verdeling van de rollenspelen zullen de trainers rekening houden met de individuele leerdoelen van de deelnemers. Daarom wordt vooraf aan de cursisten gevraagd concrete leerdoelen en gewenste oefenthema's door te geven.

Voor wie

De training is bedoeld voor behandelaren die graag getraind worden in een protocollaire gedragstherapeutische behandeling voor ouders van kinderen met ADHD of ASS en die vervolgens daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan met de oudertraining. Voor deelname aan de training is 100% aanwezigheid vereist.
Behandelaren met de volgende achtergrond kunnen deelnemen:

  • Cognitief gedragstherapeutisch werker i.o. met afgerond cursorisch deel*
  • Cognitief gedragstherapeutisch werker*
  • Basispsycholoog / orthopedagoog*
  • GZ-psycholoog / orthopedagoog-generalist, zonder basiscursus gedragstherapie
  • GZ-psycholoog / orthopedagoog-generalist, met basiscursus gedragstherapie
  • Gedragstherapeut

*Niet BIG geregistreerde behandelaren die geen gedragstherapeut zijn, dienen supervisie geregeld te hebben voor na de training.

Inschrijven

Deelname kost € 675,- per persoon. Dit bedrag is inclusief lunch en materiaal dat tijdens de training gebruikt wordt. Deelnemers van Accare krijgen een korting op dit tarief.

Data: 27 oktober + 10 november 2020 - VOL!
Sluitdatum inschrijving: 29 september 2020
Locatie: Accare, Stationsplein 12, Assen
Trainers: Myrte Geres en Marjolein Schutte

Inschrijven op de wachtlijst voor de training die in maart 2021 gepland wordt kan via deze link.

Je schrijft je in via onze online leeromgeving. Daarvoor moet je eerst, eenmalig, een account aanmaken.

Literatuur

Aanvullende informatie over het groepsprotocol voor ADHD is te vinden op de website van de NJI.
Aanvullende informatie over het individuele protocol voor ASS staat beschreven in: Warners, S. van, & Hoofdakker, B.J. van den. (2014a). Protocollaire oudertraining bij kinderen met een autismespectrumstoornis en gedragsproblemen. In C. Braet & S. Bögels (red.), Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten (pp.225-289). Amsterdam: Boom.
Daarnaast is het boek ‘Sociaal onhandig’ geschreven voor ouders, ter ondersteuning van de oudertraining: Van der Veen-Mulders, L., Serra, M., Van der Hoofdakker, B. J., & Minderaa, R. B. (2001). Sociaal Onhandig. De opvoeding van kinderen met PDD NOS en ADHD.

Praktisch

Deze training is geaccrediteerd door: FGzPt, NIP/NVO, VSR en VGCt.
Op basis van inschrijving en in overleg kan er (tegen meerkosten) accreditatie aangevraagd worden bij andere relevante beroepsverenigingen.

Het certificaat wordt verstrekt bij 100% aanwezigheid en actieve deelname.

Contact

Meer weten over deze scholing? Mail naar Accare Opleidingen of bel naar 0592-857064.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze training.