ADOS-2 Consensusbijeenkomsten

Om consensus te behouden (of te behalen voor pas getrainde gebruikers) is het goed om regelmatig met anderen een ADOS te scoren en te discussiëren over de scoring. Dit gebeurt doorgaans al met collega's binnen de eigen instelling. Omdat het belangrijk is ook landelijk op dezelfde manier te scoren worden er consensusbijeenkomsten georganiseerd, toegankelijk voor iedereen die de ADOS training heeft gevolgd.

Tijdens elke bijeenkomst zullen ervaren en minder ervaren gebruikers samen met een trainer een opname bekijken en scoren en daarna bespreken.
De ervaring leert dat het bijwonen van dergelijke bijeenkomsten voor mensen die de training nog niet hebben afgerond, bijdraagt aan de betrouwbaarheid van hun score. Bij mensen die de training hebben afgerond groeit het vertrouwen in de eigen scores en eventuele eigen interpretaties van scores kunnen dan worden bijgesteld.

Praktisch

De bijeenkomsten staan los van de training, opgave voor de bijeenkomsten is noodzakelijk. Deelname aan de bijeenkomst is gratis, behalve wanneer u zonder tijdige afmelding (tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst) niet aanwezig bent. Dan wordt een no-show fee van € 45,- in rekening gebracht.
Deelnemers wordt gevraagd eigen materiaal in te sturen om te bekijken tijdens de bijeenkomst. Deelnemers dienen zelf scoreboekjes mee te nemen naar de bijeenkomst.

Voor wie

Voor iedereen die de ADOS-2 training heeft gevolgd.

Waar en wanneer

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe data bekend voor de consensusbijeenkomsten. Dit geldt ook voor de bijeenomsten in Rotterdam van Yulius en Erasmus MC

 

Contact

Meer weten over deze scholing? Mail naar Accare Opleidingen of bel naar 0592-857064.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond de ADOS-2 en ADI-R, laat uw contactgegevens dan achter op de maillijst.