Opleidingen

Accare investeert op alle niveaus in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Behalve door supervisie en training op de werkvloer gebeurt dat ook door de geaccrediteerde opleidingen voor hulpverleners die Accare Opleidingen jaarlijks organiseert. Daarnaast worden opleidingen of andere vormen van bij- en nascholing, zoals referaten, workshops en voorlichting, georganiseerd voor externe relaties, zoals hulpverleners in de eerste lijn, jeugdzorg en onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs, ROC’s, hogescholen en universiteiten).

Bij- en nascholing

Veel van onze opleidingen kunnen desgewenst op maat gemaakt worden. Om het passende opleidingstraject te maken dat bijdraagt aan uw doelstellingen, werken we samen met inhoudelijke deskundigen van uw en onze organisatie. Ons streven is daarbij dat wij ons zo snel mogelijk overbodig maken.
Ook kortdurende bij- en nascholing, zoals referaten, workshops en voorlichting worden regelmatig door onze hulpverleners verzorgd.

Opleidingsplaatsen

We hebben opleidingsplaatsen voor diverse opleidingen.

  • Kinder- en jeugdpsychiater
  • GZ-psycholoog
  • klinisch psycholoog
  • verpleegkundig specialist

Accreditatie

Voor onze opleidingen vragen wij accreditatie aan bij de relevante beroepsverenigingen zoals: NVvPFGzPt, VGCtNIPNVONVRG, EMDRV&VN, SRVB, NVP, SKJ
Doorgaans worden onze opleidingen goedgekeurd.

Contact

Meer weten over opleidingsplaatsen of bij- en nascholing? 
Mail naar accare-opleidingen@accare.nl of bel naar 0592-857064

Voorwaarden

Wilt u zich inschrijven voor een training dan vindt u hier de algemene voorwaarden.
Hier leest u de klachtenregeling en kunt u het klachtenformulier downloaden.