Disclaimer

Accare besteedt veel aandacht aan de informatie op de website en in de digitale nieuwsbrieven. Aan de inhoud hiervan kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Accare is dan ook niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de geboden informatie.

Gebruik van de informatie

De informatie op de website en in de digitale nieuwsbrieven is bedoeld om de lezer te informeren. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Accare.

Externe links

Deze website bevat links naar externe websites. Accare is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wanneer een website ten onrechte staat vermeld, dan kunt u dit melden bij de afdeling Communicatie.

Privacy

Alle gegevens die u invoert, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Accare zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

E-mail

Bij het beantwoorden van e-mails wordt grote nauwkeurigheid betracht. Informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld, volgens het privacybeleid van Accare. Accare staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Foutmeldingen website

Onjuiste informatie, onrechtmatig gebruik van informatie of technische storingen kunt u melden bij de afdeling Communicatie.